Zarządzania procesami i dokumentami dziekanatu w cyfrowym świecie

Zarządzania procesami i dokumentami dziekanatu w cyfrowym świecie

W dobie szybkiego rozwoju technologii i coraz większej automatyzacji, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie, nie powinny zostać w tyle. Dla dziekanatów, czyli jednostek odpowiedzialnych za administrację dydaktyką na uczelniach, cyfryzacja staje się nie tylko rozwiązaniem efektywnościowym, ale także niezbędnym elementem zapewnienia wyższej jakości obsługi studentów i wykładowców. Jednym z narzędzi ułatwiających to zadanie jest program e dziekanat, który integruje procesy zarządzania dydaktyką w jednym systemie, przynosząc liczne korzyści zarówno dla dziekanatu, jak i studentów.

Cyfryzacja i automatyzacja dziekanatu

Tradycyjnie dziekanaty funkcjonowały jako miejsca, w których studenci i wykładowcy musieli osobiście stawiać się, aby załatwić różnego rodzaju sprawy związane z administracją dydaktyką. Procesy te były czasochłonne i często wymagały wielu formalności. Jednakże, dzięki rozwojowi technologii i cyfryzacji, wiele z tych działań stało się znacznie bardziej efektywne i dostępne online.

Cyfryzacja procesów oznacza przeniesienie tradycyjnych procedur na platformy internetowe, co pozwala na wygodne i szybkie załatwianie spraw bez konieczności fizycznej obecności. A ich automatyzacja pozwala na wykonywanie zadań bez udziału człowieka. Dzięki temu procesy mogą być bardziej precyzyjne, mniej podatne na błędy i bardziej efektywne.

Co wyróżnia program e dziekanat?

Cyfryzacja procesów bez programowania

Program e dziekanat wykorzystuje platformę low-code WEBCON BPS, co pozwala na cyfryzację procesów bez konieczności programowania. Dzięki temu dziekanat może dostosować system do swoich unikalnych potrzeb, a jednocześnie utrzymać go na bieżąco, niezależnie od ewentualnych zmian w przepisach czy procedurach.

Kompleksowa obsługa administracji dydaktyką

e dziekanat kompleksowo wspiera administracyjną obsługę procesu dydaktycznego na uczelni. Obejmuje zarządzanie planem zajęć, rekrutacją czy ogłoszeniami. Dzięki temu dziekanat może efektywniej działać i zminimalizować opóźnienia oraz błędy.

Korzyści dla dziekanatu

Program e dziekanat przynosi wiele korzyści dla samego dziekanatu. Po pierwsze, umożliwia obsługę wszystkich procesów związanych z administrowaniem dydaktyką na uczelni, co skraca czas potrzebny na załatwienie różnych spraw. Po drugie, dzięki powiadomieniom, e-mailom i SMS-om, dziekanat może skutecznie komunikować się z studentami i wykładowcami. Na koniec, system oferuje wsparcie w zakresie sprawozdawczości i raportowania, co ułatwia monitorowanie procesów i działań.

Korzyści dla studentów i wykładowców

Nie tylko dziekanat czerpie korzyści z programu e Dziekanat. Studenci i wykładowcy również widzą poprawę jakości swojego życia akademickiego. Ograniczenie konieczności fizycznej obecności w dziekanacie daje im więcej czasu na naukę i pracę. Stały dostęp do aktualnych informacji na temat planu zajęć czy wyników sprawia, że są lepiej poinformowani. Nowoczesny i intuicyjny interfejs mobilny i webowy sprawia, że korzystanie z systemu jest łatwe i przyjemne.

Korzyści dla działu IT

Program e dziekanat oferuje także korzyści dla działu IT uczelni. Dzięki stale rozwijanym API, uczelnia może samodzielnie rozbudowywać system i integrować go z innymi narzędziami. Utrzymanie i rozwój systemu w ramach umowy serwisowej (SLA) gwarantuje jego niezawodność i dostępność. Pełna dokumentacja techniczna i szkoleniowa dostępna online ułatwia pracę z systemem.