Co to są studia 2 stopnia?

Większość osób, która chciałaby uzyskać wyższe wykształcenie, zastanawia się, co to są studia 2 stopnia. W ofercie uczelni zarówno państwowych, jak i prywatnych znajdują się bowiem studia 1 oraz 2 stopnia, czasami również doktoranckie i podyplomowe.

Po dyplom magistra – studia 1 a 2 stopnia

Studia 2 stopnia może podjąć osoba, która ukończyła studia 1 stopnia. Oznacza to, że musi ona posiadać tytuł inżyniera lub licencjata. Nie jest możliwe podjęcie nauki na studiach 2 stopnia bez tychże tytułów. Studia te mają bowiem za zadanie uzupełnić wiedzę zdobytą na poprzednich poziomach edukacji. Studia 2 stopnia zostały wprowadzone wraz z systemem bolońskim, który przewiduje dwustopniowość nauki na uczelniach wyższych, niemniej jednak niektóre kierunki wciąż można studiować jedynie w systemie jednolitym (psychologia, medycyna, prawo itp.). Różnica pomiędzy studiami 1 a 2 stopnia jest taka, że pierwsze z nich może podjąć osoba posiadająca świadectwo maturalne. Co więcej, studia 1 stopnia trwają 3, 3,5, a czasami nawet 4 lata. Studia uzupełniające trwają zaś 1,5 roku bądź 2 lata.

Co dają studia 2 stopnia?

Obecnie bardzo wiele osób kończy swoją edukację na studiach 1 stopnia. Dają one wykształcenie wyższe, jednak nie dają tytułu magistra. Ten można uzyskać dopiero po studiach uzupełniających. Czasami należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia, aby uzyskać pełne kwalifikacje do pracy w danym zawodzie. Tak jest chociażby w przypadku nauczycieli. Po ukończeniach studiów pierwszego stopnia mogą oni nauczać jedynie w wybranych rodzajach szkół. Tymczasem aby móc pracować w szkole każdego typu, należy ukończyć studia magisterskie. Poza tytułem magistra oraz kwalifikacjami, studia 2 stopnia dają przede wszystkim wiedzę, której studenci nie zdobędą nigdzie indziej.

Jak podjąć naukę na studiach 2 stopnia?

Rekrutacja na studia 2 stopnia zazwyczaj polega na złożeniu odpowiednich papierów na wybraną uczelnię. W przypadku, gdy kandydatów jest więcej niż miejsc, bierze się pod uwagę ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów 1 stopnia. Co ważne, studia 2 stopnia powinny być kontynuacją studiów licencjackich lub inżynierskich. Oczywiście nie trzeba studiować dokładnie tego samego kierunku, jednak powinny one należeć do jednej dziedziny naukowej. Zazwyczaj uczelnie zastrzegają sobie możliwość przyjęcia na dany kierunek jedynie absolwentów wybranych przez siebie kierunków. Przykładowo po ukończeniu studiów z zakresu nauk humanistycznych nie można ubiegać się o przyjęcie na studia 2 stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych. Powodem są nie tylko znaczne różnice programowe, ale również niemożność zdobycia wszystkich uprawnień, jakie daje dany kierunek.