Jak działa agencja pracy? Na czym polega pośrednictwo pracy?

Agencja zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy pozyskuje oraz upowszechnia oferty pracy oraz informuje kandydatów do pracy i pracodawców na temat bieżącej sytuacji czy też przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Jej kolejnym zadaniem jest kierowanie osób do pracy także za granicą u zagranicznych pracodawców. Ponadto, agencja zatrudnienia jest niepubliczną jednostką organizacyjną. Jeśli działa ona legalnie to powinna posiadać marszałka właściwego województwa dla siedziby danej agencji, który potwierdza wpis do rejestru podmiotów obecnie prowadzących agencję zatrudnienia.

Jak działa agencja pracy?

Agencja pracy tymczasowej jest firmą/przedsiębiorstwem, której główną działalnością jest prowadzenie rekrutacji. Pośrednictwo pracy stanowi nadrzędny cel działania danej agencji pracy. Pośrednik pracy ma szczególne zadanie polegające na dokonaniu selekcji osób w trakcie trwającej rekrutacji, bowiem wybiera on konkretne osoby posiadające wymagane umiejętności oraz kwalifikacje, które są ustalone przez firmę, która zleca poszukiwanie pracownika.

Agencja pracy tymczasowej działa na zasadzie formalnego zatrudniania danego pracownika oraz wypłacanie mu pieniędzy z tytułu wynagrodzenia za wykonaną pracę świadczącą przez pracownika na rzecz trzeciego podmiotu. Ta niestandardowa forma zatrudnienia jest zawierana oficjalnie między aż trzema podmiotami do których należą: pracodawca, pracownik i przede wszystkim agencja pracy tymczasowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalny okres wykonywania tymczasowej pracy przez pracownika wynosi maksymalnie 18 miesięcy w rozpiętości czasowej, która wynosi 36 następnych miesięcy. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, obowiązkiem agencji tymczasowej pracy jest obowiązkowe płacenie składek na społeczne ubezpieczenie za tymczasowo zatrudnionych pracowników. Marszałek województwa może sprawdzić agencję pracy tymczasową adekwatnie pod kątem odprowadzania wymaganych płatności na rzecz zdrowotnego ubezpieczenia, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

Pośrednictwo pracy – na czym polega?

Pośrednictwo pracy polega na pomaganiu bezrobotnym i pozostałym osobom w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom, aby znaleźli dla siebie odpowiednich pracowników. Pośrednik pracy najpierw musi rozpoznać jaki jest obecny lokalny rynek pracy. Kolejnym jego zadaniem jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w regionie, aby ułatwić im znalezienie właściwej kadry. Pośrednictwo pracy umożliwia też kontakty między bezrobotnymi a pracodawcami. Kiedy pośrednik pracy uzna, iż znalazł właściwego kandydata, kieruje go do pracodawcy w oferowanym miejscu pracy.